Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές & έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό- Αιτήσεις έως 19/04/2024

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ανακοινώνει την οικονομική ενίσχυση για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και ερευνητές, ερευνήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα επιδιώκει να υποστηρίξει τη νέα γενιά ερευνητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προωθώντας την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ενέργειας. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 19 Απριλίου 2024. Όσα άτομα επιλεχθούν, θα κληθούν για συνέντευξη μέσω Skype ή Zoom για την επόμενη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων.