Υποτροφίες για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία 2025-2026- Διάφορες προθεσμίες αιτήσεων

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σε Έλληνες φοιτητές και ερευνητές. Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, πρακτική άσκηση, και ειδικά προγράμματα για καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και άλλους επαγγελματίες. Οι αιτήσεις για τις διάφορες υποτροφίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες από 25 Σεπτεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2024, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών και ελιανι στα αγγλικά Οι υποτροφίες παρέχουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 934 ευρώ και απαιτείται καλή ακαδημαϊκή επίδοση ή φάκελος εργασιών.