Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μαθηματική Επιστήμη- Αιτήσεις έως 19/04/2024

Το Κληροδότημα Φίλωνος Βασιλείου προσφέρει μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μαθηματική Επιστήμη στο εξωτερικό μέσω της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία καλύπτει ένα ή δύο ακαδημαϊκά έτη και παρέχει 1.500 ευρώ το μήνα, καθώς και έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί/δεκτές σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο/Πολυτεχνείο του εξωτερικού και να έχουν υψηλό βαθμό πτυχίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.