Πρόγραμμα Υποτροφιών για Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο- Αιτήσεις έως 23/02/2024

Το ΙΚΥ σε συνεργασία με το British Council προκηρύσσουν υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για κινητικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν προβλεφθεί 24 υποτροφίες συνολικής χρηματοδότησης 62.240,88€. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 23/2/2024. Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική κινητικότητα και δίνει ευκαιρίες για συνεργασία με βρετανικά πανεπιστήμια, ανοίγοντας προοπτικές στον εκπαιδευτικό κόσμο.