Πέρασες σε Φιλοσοφική σχολή; Παίζει υποτροφία 😉

Η Ακαδημία Αθηνών, προσφέρει μια (1) υποτροφία σε πρωτοετή φοιτητή/-τρια Φιλολογικού Τμήματος, της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2023-2024. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 13 Νοεμβρίου 2023.