Ετήσια βραβεία αριστείας από το ΙΚΥ- Δικαιούσαι υποτροφία

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση των ετήσιων “Βραβείων Αριστείας” από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-24, 2024-25 και 2025-26. Το βραβείο περιλαμβάνει τιμητικό δίπλωμα και ένα χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, που απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου τμήματος ΑΕΙ. Οι πτυχιούχοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου.