Από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στις ΗΠΑ- Αιτήσεις έως 16/01/2024

Προκηρύσσονται υποτροφίες για μετακίνηση φοιτητών/τριών Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ. Καλύπτονται περίοδοι κλινικής άσκησης και έρευνας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν με συγκεκριμένη κλινική/εργαστήριο στο Johns Hopkins. Η χρηματοδότηση φτάνει έως 7.000€ για κλινική άσκηση και 3.500€ για έρευνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/01/2024. Αναλυτικά κριτήρια και δικαιολογητικά δες παρακάτω.