3 υποτροφίες αξίας 10.000€ η καθεμία για σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Αιτήσεις έως 31/03/2024

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει 3 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέματα την κλιματική αλλαγή ή τη μετανάστευση πληθυσμών στη Μεσόγειο. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες πρέπει να είναι ελληνικής υπηκοότητας, να είναι έως 30 ετών και να έχουν γίνει δεκτοί και δεκτές σε Μεταπτυχιακό Τμήμα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 31η Μαρτίου 2024.