Υποτροφίες σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο & διδακτορικών στη Φλωρεντία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει 2 προγράμματα υποτροφιών. Το 1ο πρόγραμμα παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες που θέλουν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ακαδημαϊκό έτος 2024. Το 2ο πρόγραμμα προσφέρει διδακτορικές υποτροφίες για Έλληνες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.