Πρακτική Άσκηση στο North-South Centre του Συμβουλίου της Ευρώπης- Αιτήσεις έως 26/04/2024

Το North-South Centre του Συμβουλίου της Ευρώπης προσφέρει πρακτική άσκηση σε διάφορους τομείς όπως η Παγκόσμια Εκπαίδευση, η Συνεργασία των Νέων, η Ενδυνάμωση των Γυναικών και η Επικοινωνία και Οργάνωση Εκδηλώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 26 Απριλίου 2024, ενώ η περίοδος πρακτικής άσκησης θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.