Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων- Αιτήσεις έως 23/06/2024

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» παρέχει ειδίκευση σε τρεις τομείς: Προσχολική Αγωγή, Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Αποτελεί διεπιστημονικό πρόγραμμα με έμφαση στην Παιδαγωγική, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις από τις Βιοϊατρικές Επιστήμες. Σε ενδιαφέρει; Οι αιτήσεις για τον 10ο κύκλο ξεκινούν με προθεσμία υποβολής μέχρι τις 23 Ιουνίου 2024.