Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης- Αιτήσεις έως 30/04/2024

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρουν θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία εξειδίκευσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Απριλίου 2024.