Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Αιτήσεις έως 30/06/2024

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση για την αειφορία, παρέχοντας πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και μοριοδότηση για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα, εργαστήρια και θερινά σχολεία, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, περιβαλλοντικούς οργανισμούς και ΜΚΟ, ή να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. Αιτήσεις υποβάλλονται από 7 Μαΐου έως 30 Ιουνίου.