Μεταπτυχιακό: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων – Αιτήσεις έως 15/07/2024

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και στην ανάπτυξη πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη. Πως σου φαίνεται; Αν σε ενδιαφέρει κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2024.