Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία- Αιτήσεις έως 26/02/2024

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και κυκλικής οικονομίας και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε ενδιαφέρει; Μπορείς να υποβάλεις αίτηση μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2024. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Μάρτιο 2024 και μπορείς να τα παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως.