Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές»- Αιτήσεις έως 15/07/2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την εκπαίδευση σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα των ενεργειακών αγορών. Προσφέρει διεπιστημονική κατάρτιση με έμφαση στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά και Δίκαιο Ενέργειας. Λειτουργούν δύο τμήματα: Πλήρους φοίτησης (12 μήνες) και Μερικής φοίτησης (24 μήνες). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται σε δύο κύκλους με πρώτη παράταση έως 15/07/2024.