Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ”Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’

Θες να γίνεις μάστερ στη μελέτη του φύλου, των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής ανισότητας, υποστηρίζοντας τη διεπιστημονικότητα και τη διαπολιτισμική προσέγγιση; Τότε αυτό το πρόγραμμα είναι για σένα! Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα παρουσίας και εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το βιογραφικό, τον βαθμό πτυχίου, τη συνάφεια επιστημονικού κλάδου και άλλα κριτήρια.