Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων- Αιτήσεις έως 30/06/2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» (UoA ARM) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε σύγχρονα οικονομικά και διοικητικά πεδία. Με επιλογές σε Εσωτερικό Έλεγχο, Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων, και Κανονιστική Συμμόρφωση, προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση και πρακτικές δεξιότητες για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι αιτήσεις λήγουν στις 30/06/2024.