Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού- Αιτήσεις έως 30/09/2024

Ανακοινώνεται η έναρξη του 15ου κύκλου σπουδών (2024-2025) του Μεταπτυχιακού. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το πρόγραμμα, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και την καινοτομία, απευθύνεται σε απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματίες, προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς των Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σύγχρονες προκλήσεις στους τομείς της νεολαίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.