Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας- Αιτήσεις έως 29/04/2024

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) προσφέρει προγράμματα πρακτικής άσκησης στη Γενεύη για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και πρόσφατα αποφοίτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 29 Απριλίου 2024 για θέσεις διάρκειας 3 έως 6 μηνών. Οι υποτροφίες καλύπτουν το κόστος ζωής στη Γενεύη και παρέχουν μηνιαίο βοήθημα 2450 CHF.