Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων- Αιτήσεις έως 08/04/2024

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) αποτελεί τον μοναδικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστιάζει αποκλειστικά στην ισότητα των φύλων. Με έρευνες και αναλύσεις, προωθεί την κατανόηση και την ενημέρωση σε θέματα ισότητας σε όλους τους τομείς της ζωής. Ο EIGE προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε διάφορες μονάδες του, με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας. Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 8 Απριλίου 2024, με αμοιβή 1.286,01€ μηνιαίως.