Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας- Αιτήσεις έως 22/03/2024

Η EUROCONTROL είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που εργάζεται για την ασφαλή και απρόσκοπτη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Με έδρα τις Βρυξέλλες και γραφεία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέρει πρακτικές θέσεις εργασίας για φοιτητές και φοιτήτριες. Οι πρακτικές θέσεις περιλαμβάνουν μία θέση όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της εφαρμοσμένης στατιστικής στις Βρυξέλλες και μία θέση όσον αφορά την πρόσληψη, στο Μάαστριχτ. Κάνε την αίτησή σου έως 22 Μαρτίου 2024.