Πρακτική άσκηση στο Παρίσι στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) έχει σχεδιαστεί για να φέρει φοιτητές με υψηλά προσόντα και κίνητρα, αλλά και διαφορετικό υπόβαθρο στον οργανισμό, όπως εσύ, για να εργαστούν σε έργα που σχετίζονται με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του Γενικού Γραμματέα και να υποστηρίξουν τις εταιρικές λειτουργίες του οργανισμού. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι μεταξύ ενός και έξι μηνών (ανανεώσιμη για ακόμη έξι μήνες), σε πλήρη απασχόληση (40 ώρες ανά εβδομάδα) και παρέχεται μηνιαία συνεισφορά στα έξοδα διαβίωσης. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι ανοιχτό σε συνεχή βάση για εγγεγραμμένους φοιτητές σε επίπεδο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού.