Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού- Αιτήσεις έως 05/06/2024

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προσκαλεί νέους επιστήμονες για πρακτική άσκηση στον τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού και νέων τεχνολογιών. Αφορά απόφοιτους νομικής, οικονομικών και πληροφορικής. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται έως 5 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@epant.gr. Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου και θα διαρκέσει 6 μήνες.