Πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων για φοιτητές Νομικής- Αιτήσεις έως 11/02/2024

Η Βουλή των Ελλήνων προσφέρει πρακτική άσκηση σε φοιτητές και φοιτήτριες της Νομικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις των συγκεκριμένων μαθημάτων και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας eprotocol.uoa.gr μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024. Η επιλογή θα γίνει βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας στα μαθήματα, με προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Κοινοβουλευτικό Δίκαιο. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.