Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό- Διάφορες προθεσμίες υποβολής αίτησης

Η πρωτοβουλία Digital Opportunity προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού, χρηματοδοτούμενες από το Horizon 2020 μέσω του Erasmus+. Στόχος είναι να παρέχει σε φοιτητές, φοιτήτριες και πρόσφατα απόφοιτους, ψηφιακή εμπειρία σε τομείς που απαιτεί η αγορά. Όσοι και όσες φοιτούν σε πανεπιστήμια στις χώρες Erasmus+ μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του πανεπιστημίου τους. Οι παροχές περιλαμβάνουν μέσο επίδομα 500€/μήνα, με διάρκεια από 2 έως 12 μήνες