Έμμισθη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας- Αιτήσεις έως 20/04/2024

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) προσφέρει θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Δουβλίνο για νέους πτυχιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι, υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. και των υποψήφιων χωρών, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 20 Απριλίου 2024. Η πρακτική άσκηση διαρκεί 6 (έξι) μήνες, με δυνατότητα παράτασης, και παρέχεται μηνιαία υποτροφία.