Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- Αιτήσεις έως 29/02/2024

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης με αμοιβή, στο Λουξεμβούργο, σε φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι θέσεις αφορούν διάφορα τμήματα και διευθύνσεις της Τράπεζας και διαρκούν 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως και 12 μήνες. Το βρίσκεις ενδιαφέρον; Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και μπορείς να τα βρεις παρακάτω.