Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας- Αιτήσεις έως 21/05/2024

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για όσα άτομα αποφοίτησαν πρόσφατα ή είναι στο τέλος των σπουδών τους και επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η πρακτική άσκηση διαρκεί ένα έτος και προσφέρει μοναδική εμπειρία σε πολιτικές και διαδικασίες ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων. Αν ενδιαφέρεσαι μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου μέχρι τις 21 Μαΐου 2024.