Έμμισθη Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προσφέρει έμμισθη πρακτική άσκηση για πτυχιούχους στη Βιέννη, Αυστρία, για την περίοδο 1/4/2024 έως 30/9/2024. Ο στόχος είναι η συμβολή στην αποστολή του οργανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ. Υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι της ΕΕ ή υποψήφιοι για ένταξη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 13/12/2023, με μηνιαίο μισθό 1.458,43 ευρώ. Σου φαίνεται ενδιαφέρον;