Το πρώτο συνέδριο Ασθενών και Φροντιστών με Πνευμονική Υπέρταση- 17 έως 19/05/2024

Η Ελληνική Κοινότητα Πνευμονικής Υπέρτασης διοργανώνει το πρώτο Συνέδριο Ασθενών και Φροντιστών με Πνευμονική Υπέρταση στις 17-19 Μαΐου 2024 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τη σπάνια νόσο. Η ελληνική κοινότητα ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2012 από τους ίδιους τους πάσχοντες και τους φροντιστές τους, με στόχο την αναγνώριση και ενημέρωση για τη νόσο.