28ο Διεθνές Συνέδριο για Κυκλώματα, Συστήματα, Επικοινωνίες και Υπολογιστές (CSCC)- Αιτήσεις έως 15/03/2024

Το 28ο Διεθνές Συνέδριο για Κυκλώματα, Συστήματα, Επικοινωνίες και Υπολογιστές (CSCC) θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου 2024. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει θεματολογία που καλύπτει πολλούς τομείς όπως κυκλώματα και συστήματα, συστήματα ισχύος, επικοινωνίες, επεξεργασία σήματος, υπολογιστές και εκπαίδευση μηχανικών. Οι προθεσμίες υποβολής εργασιών είναι έως τις 15 Μαρτίου 2024, ενώ μπορείς δηλώσεις συμμετοχή στο συνέδριο έως 30 Ιουνίου 2024.