1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- 15 έως 18 Ιουλίου 2024

Το 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Οικονομικών διοργανώνεται από φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και νέους πτυχιούχους από τμήματα Οικονομικών Επιστημών σε όλη την Ελλάδα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου 2024. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, η ενημέρωση για τρέχοντα οικονομικά θέματα και η ενίσχυση της κριτικής σκέψης.