Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες- Αιτήσεις έως 07/06/2024

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 700 ευρώ, μέσω του Κληροδοτήματος «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα», σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 7 Ιουνίου 2024.