Θέσεις Εργασίας στο Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ»- Διάφορες προθεσμίες αιτήσεων

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» αναζητά υποψήφιους και υποψήφιες για διάφορες θέσεις και υποτροφίες. Περιλαμβάνονται θέσεις για ερευνητές, ερευνήτριες και μηχανικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας, συστήματα έξυπνου νερού και περιβάλλοντος. Το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» αποτελεί τη μεγαλύτερη ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για κορυφαία έρευνα στην περιοχή της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών