Πιλοτικό Πρόγραμμα “Ανθρώπινα Δικαιώματα” Υπουργείου Δικαιοσύνης- Αιτήσεις έως 10/07/2024

Η εταιρεία NextCom αναζητά απόφοιτους Παιδαγωγικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για τη διεξαγωγή βιωματικών σεμιναρίων σε 150 Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, με θέμα τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από 20 Σεπτεμβρίου 2024 έως 15 Νοεμβρίου 2024. Αιτήσεις έως 10/07/2024 στο imitrogianni@nextcom.gr.