Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Αποκατάσταση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση”- Αιτήσεις έως 31/03/2024

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Βιοϊατρικών Επιστημών και το Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης (LANECASM) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρουν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης “Αποκατάσταση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση”. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει επαγγελματίες υγείας με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, εστιάζοντας στη Νευρολογική Αποκατάσταση. Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες και περιλαμβάνει 100 ώρες εκπαίδευσης, με προαιρετική κλινική εκπαίδευση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2024.