Δωρεάν Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων- Έναρξη μαθημάτων 19/02/2024

Δωρεάν Σεμινάριο: “Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS, Jamovi)” από την Coursity και το Κέντρο Επιμόρφωσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μάθε τις βασικές αρχές στατιστικής, εφαρμόζοντας στο SPSS και Jamovi. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν στις 19 Φεβρουαρίου 2024 και είναι δωρεάν. Έχεις τη δυνατότητα να λάβεις πιστοποιητικό, αν το επιθυμείς, για το οποίο θα χρειαστεί να υποβάλεις αίτηση μέχρι 1η Απριλίου 2024.