Δήλωσε συμμετοχή στη Διεθνή Κοινότητα Πρακτικής για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υλοποιεί το Ευρωπαϊκό έργο “Special Education STEAM Academy- SpicE”, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών, φοιτητριών στην εφαρμογή της εκπαίδευσης STEAM. Δημιουργείται μια Κοινότητα Πρακτικής που επικεντρώνεται στην Ειδική, τη Συμπεριληπτική και την Προηγμένη Εκπαίδευση. Μέλη της κοινότητας είναι άτομα από τον κλάδο της εκπαίδευσης, φοιτητές, φοιτήτριες καθώς και άτομα από τον τομέα της έρευνας σε σχετικά θέματα. Η συμμετοχή στην κοινότητα είναι δωρεάν και παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες και υλικό, καθώς και σε συζητήσεις και εκδηλώσεις