Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου- Έναρξη 18/03/2024

Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ προσφέρει μία σειρά ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων υψηλής ποιότητας. Τα μαθήματα παρέχονται από εξειδικευμένους επιστήμονες και καθηγητές από διακεκριμένα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες για θέματα υγείας όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Έναρξη 18 Μαρτίου 2024!