7ος Κύκλος του Δια-Πανεπιστημιακού προγράμματος Επιχειρηματικότητας “IDEA”- Αιτήσεις έως 08/04/2024

Το Δια-Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας IDEA ξεκινά τον 7ο κύκλο του, προσφέροντας στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες  των κορυφαίων ελληνικών πανεπιστημίων μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Με εστίαση στη διαδικασία σχηματισμού ομάδων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, το IDEA προσφέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια και υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 08/04/2024.