Επιδοτούμενα Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΔΠΘ) συμμετέχει στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Το έργο επικεντρώνεται σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και προσφέρει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άνω των 18 ετών εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα. Το πρόγραμμα  γίνεται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσφέροντας εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ώρα.